Εγνατία 75 Τηλ.: 2310 233023
Παπαναστασίου 105 Τηλ.: 2310 902323
Μ. Αλεξάνδρου 21, Εύοσμος Τηλ.: 2310 703100
Πόντου 72, Καλαμαριά Τηλ.: 2310 458333
curves-top

Είδη Ακουστικών

Οπισθωτιαίο ή πίσω από το αυτί ακουστικό (ΒΤΕ)

Τα ακουστικά οπισθοωτιαίου τύπου ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις μέτριας ως σοβαρής βαρηκοΐας. Το ακουστικό τοποθετείται πίσω από το αυτί και μέσω ενός πλαστικού σωλήνα συνδέεται με την θηλή, η οποία είναι προσαρμοσμένη στον έξω ακουστικό πόρο του αυτιού. Ο ήχος μεταβιβάζεται μέσα από το πλαστικό σωληνάκι που συνδέεται με την θηλή του ακουστικού.

Οπισθωτιαίο RIC

Αποτελεί τη νέα τάση στην αγορά, καθότι καλύπτουν από μικρές έως πολύ μεγάλες βαρηκοΐες. Είναι το ιδανικότερο μοντέλο για απώλειες ακοής στις υψηλές συχνότητες. Ταυτόχρονα είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, πιο διακριτικά και κομψά σε σχέση με τα ΒΤΕ οπισθωτιαία. Τοποθετούνται πίσω από το αυτί, ενώ στον ακουστικό πόρο τοποθετείται το μεγάφωνο ή με ειδική θηλή ή με εξατομικευμένο εκμαγείο. Διαθέτουν 3 τύπους μεγάφωνου καλύπτοντας όλες τις απώλειες ακοής. Πολύ εύκολα μπορούμε να αλλάξουμε το μεγάφωνο από Standard σε Power ή Super Power, σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη αύξηση της βαρηκοΐας.

Μέσα στον έξω ακουστικό πόρο, ενδοκαναλικό ακουστικό (ITC)

Τα  ενδοκαναλικά ακουστικά γίνονται ολοένα και πιο διάσημα. Το ακουστικό εφαρμόζει στο στόμιο του έξω ακουστικού πόρου και χορηγείται σε περιπτώσεις από ήπιες έως και  σοβαρές βαρηκοΐες. Ο ήχος μεταβιβάζεται στο αυτί από τον δέκτη μέσα στον έξω ακουστικό πόρο.

Πλήρως μέσα στον έξω ακουστικό πόρο ακουστικό ή Αθέατο ενδοκαναλικό ακουστικό (CIC) (IIC )

Χρησιμοποιείται στις ήπιες έως τις μέτριες βαρηκοΐες. Πρόκειται για την πιο μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Το έξω άκρο του ακουστικού βρίσκεται 1-2 χιλιοστά μέσα στο στόμιο του πόρου, ενώ το έσω άκρο του απέχει 5 χιλιοστά από το ανώτερο σημείο της τυμπανικής μεμβράνης.

Ακουστικό CROS – BICROS

Αυτού του είδους τα ακουστικά, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η ακοή του ενός αυτιού είναι χρήσιμη. Το άλλο αυτί είναι κωφό ή έχει τόσο μεγάλη βαρηκοΐα ώστε δεν αξίζει να τοποθετηθεί ακουστικό. Το ακουστικό τοποθετείται στο βαρήκοο αυτί και το σήμα που λαμβάνεται από αυτό, ενισχύεται και μεταδίδεται στο υγιές αυτί.

 Η μετάδοση του σήματος γίνεται με καλώδιο, ή ασύρματα με FM ραδιοκύματα. Η διαφορά από την καθυστέρηση της άφιξης του σήματος από το πάσχον στο υγιές αυτί, σε σχέση με το ακουστικό ερέθισμα που φτάνει απευθείας στο υγιές αυτί, ερμηνεύεται από τον εγκέφαλο ως ακοή και από τα δύο αυτιά.

Το ακουστικό BICROS χρησιμοποιείται σε αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα. Στην ουσία μεταφέρει ενισχυμένο το σήμα από το χειρότερο στο καλύτερο αυτί και συγχρόνως αυξάνει την ένταση του ακουστικού ερεθίσματος η οποία φτάνει απευθείας στο καλύτερο αυτί.

Ενδωτιαίο Άμεσης Εφαρμογής quiX–G6

Τα ακουστικά quiX έχουν σχεδιαστεί για να κάθονται διακριτικά και βαθιά μεσα στον ακουστικό πόρο. Καλύπτουν μικρές έως και μέτριες βαρηκοΐες ενώ συνδυάζουν εξαιρετική άνεση ακοής και φυσική ποιότητα ήχου χάρη στη νέα τεχνολογία G6 και G5. Aναγνωρίζουν μεγάλο αριθμό καταστάσεων ακοής και προσαρμόζονται αυτόματα σε αυτές. Τα ακουστικά άμεσης εφαρμογής συνδυάζουν τη διακριτική ευχέρεια ενός συστήματος ακοής μέσα στο αυτί με τα πλεονεκτήματα μιας RIC (ανοιχτού τύπου ΒΤΕ) συσκευής.