Εγνατία 75 Τηλ.: 2310 233023
Παπαναστασίου 105 Τηλ.: 2310 902323
Μ. Αλεξάνδρου 21, Εύοσμος Τηλ.: 2310 703100
Πόντου 72, Καλαμαριά Τηλ.: 2310 458333
curves-top

Τι είναι Ακοόγραμμα και πώς διαβάζετε ;

Το ακουόγραμμα είναι μία διαγνωστική εξέταση με την οποία εκτιμούμε την ικανότητα κάποιου ανθρώπου να αντιλαμβάνεται ήχους διαφόρων εντάσεων και συχνοτήτων. Το ζητούμενο είναι να εντοπίσουμε την ελάχιστη ένταση που πρέπει να έχει το ηχητικό ερέθισμα σε κάθε συχνότητα ώστε να γίνεται αντιληπτό από τον εξεταζόμενο.