Εγνατία 75 Τηλ.: 2310 233023
Παπαναστασίου 105 Τηλ.: 2310 902323
Μ. Αλεξάνδρου 21, Εύοσμος Τηλ.: 2310 703100
Πόντου 72, Καλαμαριά Τηλ.: 2310 458333
curves-top

Η ακοή είναι πολύτιμη αίσθηση

Πως καταλαβαίνουμε ότι κάποιος έχει βαρηκοΐα;

✔️Δυσκολεύεται να κατανοήσει την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο
✔️Δυσκολεύετε στην κατανόηση όταν μιλάει στο τηλέφωνο
✔️Δεν ακούει το χτύπημα του κουδουνιού στην πόρτα η του τηλεφώνου
✔️Δεν αντιλαμβάνεται το κλάμα ενός μωρού σε κοντινή απόσταση
️✔️Δείχνει ότι είναι αφηρημένος πολλές φορές
✔️Μείωση της αντίληψης στο γύρο περιβάλλον του
✔️Συχνά χρησιμοποιούν τις λείψεις ‘Ε ; – ‘ Τι ; – ‘ Πως ;

Βαρηκοΐα από ιατρικής άποψης, είναι ένας όρος που δηλώνει την μερική ή την ολική απώλεια της ακοής. Διακρίνεται σε αγωγιμότητας, νευροαισθητήρια και μικτή βαρηκοΐα. Για κάθε πρόβλημα θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός βαρηκοΐας, η ηλικία του ασθενούς και ο τύπος της ακουστικής απώλειας. Ο βαθμός βαρηκοΐας ορίζεται από ακουομετρικά κριτήρια. Βαρήκοα λέγονται τα άτομα που παρότι δυσκολεύονται,ακούνε ομιλία με ή χωρίς τη χρήση ακουστικού Προσδιορισμός του βαθμού βαρηκοΐας Η ποσοτική εκτίμηση της ακουστικής ικανότητας, προσδιορίζεται με την τονική ακουομετρία και εκφράζεται σε dB, χωρίζει τις βαρηκοΐες ανάλογα με τον ουδό ακοής σε:

• Φυσιολογική ακοή: εάν η ακουστική οξύτητα βρίσκεται μεταξύ 0 – 20dB κοντά στο όριο του φυσιολογικού, η ακοή θεωρείται φυσιολογική. Υπάρχει κατανόηση της ομιλίας από απόσταση άνω των 6 μέτρων.

• Ελαφριά βαρηκοΐα: εάν υπάρχει ελαφριά απώλεια ακοής 21 – 40dB, η ακουστική αυτή εξασθένιση δεν έχει καμία επιβλαβή συνέπεια για ένα κανονικό από διανοητικής απόψεως άτομο. Επισημαίνεται ενδεχομένως κάποια δυσκολία ακοής της μακρινής ομιλίας. Υπάρχει κατανόηση της ομιλίας 4 – 6 μέτρα. Στην περίπτωση αυτής της ακουστικής δυσλειτουργίας, η έγκαιρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση , πιθανόν να βελτιωθεί με τη χρήση ακουστικού, εάν η απώλεια πλησιάζει τα 40dB.

• Μέση βαρηκοΐα: υπάρχει ακουστική απώλεια 41 – 70dB. Σ’ αυτή περίπτωση το άτομο αντιλαμβάνεται μόνο η ισχυρής έντασης φωνή. Τη μέση βαρηκοΐα μπορούμε να την διακρίνουμε:

α) Σε ήπια βαρηκοΐα (41 – 55dB). Ένα άτομο με αυτή την ακουστική ανεπάρκεια αντιλαμβάνεται τον συνομιλητή του εάν αυτός δεν απέχει περισσότερο από 1 – 2 μέτρα. Σε περίπτωση διαλογικής συζήτησης το βαρήκοο άτομο έχει απώλεια 50% των λεγόμενων, εάν οι φωνές των συνομιλητών του είναι αμυδρές, οι δε ομιλητές βρίσκονται έξω από το πεδίο της ορατότητας του.

β) Σε Μεσαία βαρηκοΐα (56 – 70dB).Στην περίπτωση αυτή η προφορική επικοινωνία και κάθε μορφής συζήτηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί ακουστικό βαρηκοΐας

• Μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα: υπάρχει ακουστική απώλεια 71– 90dB. Ένα άτομο με μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα πιθανόν ακούει μόνο δυνατή φωνή, που δεν απέχει περισσότερο από 0,25 μέτρα. Μπορεί επίσης να αναγνωρίζει με δυσκολία , δυνατούς ήχους του περιβάλλοντος, να διακρίνει τα φωνήεντα, όχι όμως τα σύμφωνα. Η χρήση ακουστικού είναι επιβεβλημένη.

Κώφωση: υπάρχει ακουστική απώλεια από 91dBκαι πάνω . Λεπτομερέστερα, ανάλογα με το βαθμό απώλεια της ακοής, όπως προκύπτει από το μέσο όρο του κατώτατου ορίου της ακοής στις βασικές συχνότητες 500, 1000 και 2000 ΗΖ (ΡΤΑ) διακρίνουμε τις εξής επιμέρους κατηγορίες βαρηκοΐας σε παιδιά

 • 15-30 dB HL= ελαφριά (mild)
 • 31-50 dB HL= μέτρια (moderate)
 • 51-80 dB HL= σοβαρή (severe)
 • 81-100 dB HL= πολύ σοβαρή (profound)
 • 100 dB HL+ =κώφωση (total deafness)

Σύμφωνα με τον Boothroyd, στο διάστημα 101-105 δεν έχουμε ολική κώφωση, αλλά πολύ μειωμένα ακουστικά υπολείμματα. Οι αντίστοιχες κατηγορίες για τους ενήλικες είναι οι εξής (Roeser&Downs, 1988):

 • 10 μέχρι 26 dB HL= φυσιολογική
 • 27 μέχρι 40 dB HL= ελαφριά
 • 41 μέχρι 55 dB HL= μέτρια
 • 56 μέχρι 70 dB HL= μέτρια προς σοβαρή
 • 71 μέχρι 90 dB HL= σοβαρή
 • 91+ dB HL= πολύ σοβαρή 20

Η κώφωση βρίσκεται σε επίπεδα 95+dB HL