Εγνατία 75 Τηλ.: 2310 233023
Παπαναστασίου 105 Τηλ.: 2310 902323
Μ. Αλεξάνδρου 21, Εύοσμος Τηλ.: 2310 703100
Πόντου 72, Καλαμαριά Τηλ.: 2310 458333
curves-top

Τι είναι Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας στα παιδιά

Η ακουστική επεξεργασία και οι διαταραχές στην παιδική ηλικία, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερο τους ειδικούς που ασχολούνται με το κομμάτι της ακοής , με στόχο την ταχύτερη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και αποκατάσταση του προβλήματος. 

Είναι πολύ σημαντικό , να ανιχνεύεται όσο τον δυνατόν γρηγορότερα μια διαταραχή στην ακοή , καθώς ο χαμένος χρόνος είναι ζωτικής σημασίας για την ιδανικότερη μέθοδο αποκατάστασης. Όσον αφορά μάλιστα ένα παιδί , είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με ειδικά θεραπευτικά προγράμματα ενίσχυσης του λόγου και της ομιλίας του , καθώς τις περισσότερες φορές παρατηρείται έλλειψη πάνω σε αυτές τις ικανότητες.

Σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας , το συνηθέστερο μέσο διάγνωσης είναι η ακοομετρία καθαρών τόνων , αφού στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτήν καθορίζεται και οι επόμενες κινήσεις που θα αποφασίσουν οι ειδικοί με στόχο την αποκατάσταση .

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που το παιδί εμφανίζει φυσιολογική ακοή , αλλά είναι προφανές πως δυσκολεύεται να κατανοήσει τους οικείους του; Κάθε εγκέφαλος, αναγνωρίζει και ερμηνεύει ήχους από το περιβάλλον . Η ικανότητα μας να ερμηνεύουμε του ήχους και την ομιλία ονομάζεται Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας. Ωστόσο υπάρχουν και οι Διαταραχές της Ακουστικής Επεξεργασίας , όπου παρουσιάζεται δυσκολία στην αντίληψη των ακουστικών πληροφοριών από το κεντρικό νευρικό μας σύστημα.

Οι διαταραχές αυτές αφορούν περίπου το 7% του πληθυσμού και δεν οφείλονται σε γνωστικούς η γλωσσικούς παράγοντες.

Όσον αφορά τα παιδιά , οι συνθήκες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης Διαταραχών της Ακουστικής Επεξεργασίας είναι η χρόνια μέση ωτίτιδα , οι επαναλαμβανόμενες μολύνσεις του αναπνευστικού μας συστήματος , κάποια νευρολογικά σύνδρομα και διαταραχές που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού.

Τα κύρια συμπτώματα με τα οποία γίνεται αντιληπτή μία τέτοια διαταραχή είναι:

  1. Η δυσκολία κατανόησης της ομιλίας σε σύνθετα ακουστικά περιβάλλοντα ,
  2. Η συχνή παρερμήνευση λέξεων που ακουστικά μοιάζουν,
  3. Η εμφάνιση δυσκολιών στην ακουστική μνήμη και στην εστίαση προσοχής ,
  4. Η δυσκολία εντοπισμού κατεύθυνσης του ήχου κλπ.

Κατά πάσα πιθανότητα, μαζί με τις ακουστικές διαταραχές να υπάρχει και γλωσσική διαταραχή, δυσλεξία, διαταραχές του φάσματος αυτισμού και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι από τα 4 στα 10 παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, το 1 , έχει συνδυαστική ακουστική διαταραχή και δυσλεξία. Η έλλειψη κάποιων λειτουργικών δεξιοτήτων επηρεάζει το παιδί τόσο κοινωνικά, όσο και συναισθηματικά και μαθησιακά. 

Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και ενίσχυση των ακουστικών δεξιοτήτων ενός παιδιού , όταν διαγιγνώσκονται ως ελλειμματικές , ώστε το παιδί να μπορεί να βιώσει μια φυσιολογική κοινωνική ζωή και να μην είναι αμέτοχο σε δραστηριότητες όπως είναι το παιχνίδι ή η μάθηση.